Bạn là người chơi 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê . Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:1.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ 3 CÀNG ĐỀ VÍP MIỀN BẮC
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 467 ĂN CÀNG 467
26/03/2018 023 TRƯỢT
25/03/2018 429 TRƯỢT
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 069 TRƯỢT
15/03/2018 616 TRƯỢT
14/03/2018 125 TRƯỢT
13/03/2018 680 TRƯỢT
12/03/2018 747 TRƯỢT
11/03/2018 249 TRƯỢT
10/03/2018 038 TRƯỢT
09/03/2018 423 ĂN CÀNG 423
08/03/2018 098 TRƯỢT
07/03/2018 893 TRƯỢT
06/03/2018 036 TRƯỢT
05/03/2018 626 TRƯỢT
04/03/2018 972 TRƯỢT
03/03/2018 689 TRƯỢT
02/03/2018 309 TRƯỢT
01/03/2018 228 ĂN CÀNG 228
28/02/2018 597 TRƯỢT
27/02/2018 348 TRƯỢT
26/02/2018 149 TRƯỢT
25/02/2018 620 TRƯỢT
24/02/2018 415 TRƯỢT
23/02/2018 434 TRƯỢT
22/02/2018 965 ĂN CÀNG 965
21/02/2018 389 TRƯỢT
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 847 TRƯỢT
12/02/2018 980 TRƯỢT
11/02/2018 696 TRƯỢT
10/02/2018 371 TRƯỢT
09/02/2018 782 TRƯỢT
08/02/2018 968 TRƯỢT
07/02/2018 845 TRƯỢT
06/02/2018 495 ĂN CÀNG 495
05/02/2018 869 TRƯỢT
04/02/2018 347 TRƯỢT
03/02/2018 604 TRƯỢT
02/02/2018 583 TRƯỢT
01/02/2018 095 TRƯỢT

Bạn là người chơi ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:500.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐỘC THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 70 ĂN LÔ 70
26/03/2018 49 ĂN LÔ 49
25/03/2018 22 ĂN LÔ 22
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 02 ĂN LÔ 02
15/03/2018 56 ĂN LÔ 56
14/03/2018 76 TRƯỢT
13/03/2018 09 ĂN LÔ 09
12/03/2018 18 ĂN LÔ 18
11/03/2018 43 ĂN LÔ 43
10/03/2018 95 TRƯỢT
09/03/2018 21 ĂN LÔ 21
08/03/2018 00 ĂN LÔ 00
07/03/2018 07 ĂN LÔ 07
06/03/2018 50 TRƯỢT
05/03/2018 01 ĂN LÔ 01
04/03/2018 66 ĂN LÔ 66
03/03/2018 22 ĂN LÔ 22X2
02/03/2018 27 TRƯỢT
01/03/2018 28 ĂN LÔ 28
28/02/2018 99 ĂN LÔ 99
27/02/2018 66 ĂN LÔ 66
26/02/2018 98 TRƯỢT
25/02/2018 34 TRƯỢT
24/02/2018 28 ĂN LÔ 28
23/02/2018 02 ĂN LÔ 02
22/02/2018 88 ĂN LÔ 88
21/02/2018 16 TRƯỢT
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 31 ĂN LÔ 31
12/02/2018 00 ĂN LÔ 00
11/02/2018 80 ĂN LÔ 80
10/02/2018 79 TRƯỢT
09/02/2018 36 TRƯỢT
08/02/2018 76 ĂN LÔ 76
07/02/2018 50 ĂN LÔ 50
06/02/2018 18 ĂN LÔ 18
05/02/2018 38 TRƯỢT
04/02/2018 86 TRƯỢT
03/02/2018 24 TRƯỢT
02/02/2018 02 ĂN LÔ 02
01/02/2018 37 TRƯỢT

Bạn là người chơi SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:500.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC
NGÀY SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 18 81 ĂN LÔ 18
26/03/2018 05 50 ĂN LÔ 50
25/03/2018 89 98 ĂN LÔ 98
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 38 83 ĂN LÔ 83X2
15/03/2018 09 90 TRƯỢT
14/03/2018 29 92 ĂN CẢ CẶP
13/03/2018 69 96 ĂN LÔ 69
12/03/2018 38 83 ĂN LÔ 83
11/03/2018 01 10 ĂN LÔ 10
10/03/2018 56 65 TRƯỢT
09/03/2018 37 73 ĂN CẢ CẶP
08/03/2018 29 92 ĂN LÔ 29X2
07/03/2018 28 82 ĂN LÔ 82
06/03/2018 08 80 TRƯỢT
05/03/2018 26 62 ĂN LÔ 26X2
04/03/2018 48 84 ĂN LÔ 84
03/03/2018 09 90 ĂN LÔ 09
02/03/2018 36 63 TRƯỢT
01/03/2018 06 60 ĂN LÔ 60
28/02/2018 56 65 ĂN LÔ 56
27/02/2018 23 32 ĂN CẢ CẶP
26/02/2018 47 74 ĂN LÔ 47
25/02/2018 13 31 ĂN LÔ 31
24/02/2018 67 76 ĂN LÔ 76
23/02/2018 12 21 ĂN LÔ 21
22/02/2018 59 95 ĂN CẢ CẶP
21/02/2018 05 50 ĂN LÔ 05
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 49 94 ĂN LÔ 49X2
12/02/2018 05 50 ĂN LÔ 50
11/02/2018 36 63 ĂN CẢ CẶP
10/02/2018 14 41 TRƯỢT
09/02/2018 25 52 ĂN LÔ 25
08/02/2018 38 83 ĂN CẢ CẶP
07/02/2018 15 51 ĂN LÔ 15
06/02/2018 02 20 ĂN LÔ 02
05/02/2018 25 52 TRƯỢT
04/02/2018 27 72 TRƯỢT
03/02/2018 06 60 ĂN LÔ 06
02/02/2018 48 84 ĂN LÔ 48
01/02/2018 18 81 TRƯỢT

Bạn là người chơi XIÊN 2 CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê . Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

XIÊN 2 CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:500.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ XIÊN 2 VÍP MIỀN BẮC
NGÀY XIÊN 2 VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 70 24 ĂN XIÊN
26/03/2018 49 28 ĂN XIÊN
25/03/2018 22 76 TRƯỢT 76
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 02 13 ĂN XIÊN
15/03/2018 56 08 ĂN XIÊN
14/03/2018 76 59 TRƯỢT 76
13/03/2018 09 38 TRƯỢT 38
12/03/2018 18 62 TRƯỢT 62
11/03/2018 43 04 ĂN XIÊN
10/03/2018 95 27 TRƯỢT 95
09/03/2018 21 09 ĂN XIÊN
08/03/2018 00 24 ĂN XIÊN
07/03/2018 07 24 ĂN XIÊN
06/03/2018 50 82 TRƯỢT
05/03/2018 01 52 ĂN XIÊN
04/03/2018 66 78 TRƯỢT 78
03/03/2018 22 85 ĂN XIÊN
02/03/2018 27 52 TRƯỢT
01/03/2018 28 04 ĂN XIÊN
28/02/2018 99 29 ĂN XIÊN
27/02/2018 66 25 ĂN XIÊN
26/02/2018 83 98 TRƯỢT 98
25/02/2018 34 55 TRƯỢT 34
24/02/2018 28 07 TRƯỢT 07
23/02/2018 02 64 ĂN XIÊN
22/02/2018 88 90 ĂN XIÊN
21/02/2018 16 85 TRƯỢT 16
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 31 08 TRƯỢT 08
12/02/2018 00 93 ĂN XIÊN
11/02/2018 80 22 ĂN XIÊN
10/02/2018 79 23 TRƯỢT
09/02/2018 36 02 TRƯỢT 36
08/02/2018 79 85 ĂN XIÊN
07/02/2018 50 32 ĂN XIÊN
06/02/2018 18 37 ĂN XIÊN
05/02/2018 38 03 TRƯỢT
04/02/2018 86 11 TRƯỢT
03/02/2018 24 40 TRƯỢT 24
02/02/2018 02 16 ĂN XIÊN
01/02/2018 37 68 TRƯỢT

Bạn là người chơi XIÊN 3 CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

XIÊN 2 CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:700.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 7 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ XIÊN 3 VÍP MIỀN BẮC
NGÀY XIÊN 3 VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 70 24 44 ĂN XIÊN
26/03/2018 49 28 70 ĂN XIÊN
25/03/2018 22 76 94 TRƯỢT 76
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 02 13 84 TRƯỢT 84
15/03/2018 56 08 71 ĂN XIÊN
14/03/2018 76 59 25 TRƯỢT 76
13/03/2018 09 38 44 TRƯỢT 38
12/03/2018 18 62 30 TRƯỢT 62
11/03/2018 43 04 58 ĂN XIÊN
10/03/2018 95 27 15 TRƯỢT 95 15
09/03/2018 21 09 38 ĂN XIÊN
08/03/2018 00 24 41 ĂN XIÊN
07/03/2018 07 24 10 ĂN XIÊN
06/03/2018 50 82 54 TRƯỢT
05/03/2018 01 52 65 ĂN XIÊN
04/03/2018 66 78 52 TRƯỢT 78
03/03/2018 22 85 29 ĂN XIÊN
02/03/2018 27 52 39 TRƯỢT 27 52
01/03/2018 28 04 51 TRƯỢT 51
28/02/2018 99 29 61 ĂN XIÊN
27/02/2018 66 25 76 ĂN XIÊN
26/02/2018 83 98 18 TRƯỢT 98
25/02/2018 34 55 38 TRƯỢT 34
24/02/2018 28 07 54 TRƯỢT 07
23/02/2018 02 64 98 ĂN XIÊN
22/02/2018 88 90 17 ĂN XIÊN
21/02/2018 16 85 42 TRƯỢT 16
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 31 08 95 TRƯỢT 08
12/02/2018 00 93 57 TRƯỢT 57
11/02/2018 80 22 68 ĂN XIÊN
10/02/2018 40 79 23 TRƯỢT 79 23
09/02/2018 36 02 12 TRƯỢT 36
08/02/2018 79 85 55 ĂN XIÊN
07/02/2018 50 32 06 ĂN XIÊN
06/02/2018 18 37 88 ĂN XIÊN
05/02/2018 86 38 03 TRƯỢT 38 03
04/02/2018 86 11 35 TRƯỢT 86 11
03/02/2018 24 40 10 TRƯỢT 24
02/02/2018 02 16 22 ĂN XIÊN
01/02/2018 37 68 94 TRƯỢT

Bạn là người chơi XIÊN 4 CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê . Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

XIÊN 4 CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:1.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ XIÊN 4 VÍP MIỀN BẮC
NGÀY XIÊN 4 VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 70 24 44 08 TRƯỢT 08
26/03/2018 49 28 70 81 ĂN XIÊN
25/03/2018 22 76 94 57 TRƯỢT 76
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 02 13 84 53 TRƯỢT 84 53
15/03/2018 56 08 71 52 ĂN XIÊN
14/03/2018 76 59 25 06 TRƯỢT 76
13/03/2018 09 38 44 60 TRƯỢT 38
12/03/2018 18 62 30 42 TRƯỢT 62 42
11/03/2018 43 04 58 70 ĂN XIÊN
10/03/2018 95 27 15 48 TRƯỢT 95 15
09/03/2018 21 09 38 78 TRƯỢT 78
08/03/2018 00 24 41 83 ĂN XIÊN
07/03/2018 07 24 10 53 TRƯỢT 53
06/03/2018 50 82 54 64 TRƯỢT
05/03/2018 01 52 65 70 ĂN XIÊN
04/03/2018 66 78 52 31 TRƯỢT 78
03/03/2018 22 85 29 53 TRƯỢT 53
02/03/2018 27 52 39 99 TRƯỢT 27 52
01/03/2018 28 04 51 44 TRƯỢT 51
28/02/2018 99 29 61 73 TRƯỢT 73
27/02/2018 66 25 76 03 ĂN XIÊN
26/02/2018 83 98 18 20 TRƯỢT 98
25/02/2018 34 55 38 73 TRƯỢT 34 73
24/02/2018 28 07 54 12 TRƯỢT 07
23/02/2018 02 64 98 85 TRƯỢT 85
22/02/2018 88 90 17 23 ĂN XIÊN
21/02/2018 16 85 42 76 TRƯỢT 16 76
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 31 08 95 20 TRƯỢT 08
12/02/2018 00 93 57 79 TRƯỢT 57
11/02/2018 80 22 68 76 ĂN XIÊN
10/02/2018 40 79 23 06 TRƯỢT 79 23
09/02/2018 36 02 12 77 TRƯỢT 36
08/02/2018 79 85 55 16 TRƯỢT 16
07/02/2018 50 32 06 87 TRƯỢT 87
06/02/2018 18 37 88 93 ĂN XIÊN
05/02/2018 86 38 03 12 TRƯỢT 38 03
04/02/2018 86 11 35 90 TRƯỢT 86 11
03/02/2018 24 40 10 57 TRƯỢT 24
02/02/2018 02 16 22 63 TRƯỢT 63
01/02/2018 37 68 94 44 TRƯỢT 37 68 94

Bạn là người chơi DÀN LÔ 10 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

DÀN LÔ 10 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:1.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ DÀN LÔ 10 SỐ VÍP MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ 10 SỐ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 29 92 45 54 03 30 89 98 25 52 ĂN LÔ 29 45 03 89 98
26/03/2018 36 63 04 40 18 81 46 64 27 72 ĂN LÔ 36 04 81 46 64 27
25/03/2018 02 20 13 31 39 93 34 43 09 90 ĂN LÔ 02 31 93 34 43 09
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 25 52 17 71 67 76 06 60 09 90 ĂN LÔ 25 52 17 71 67 06
15/03/2018 07 70 25 52 68 86 19 91 13 31 ĂN LÔ 07 52 86X2 31
14/03/2018 23 32 06 60 29 92 25 52 09 90 ĂN LÔ 23 06 29 92 25 90
13/03/2018 08 80 57 75 26 62 03 30 14 41 ĂN LÔ 08 80 57 75 26 62 41
12/03/2018 03 30 36 63 57 75 19 91 12 21 ĂN LÔ 30 36 75 91
11/03/2018 47 74 23 32 34 43 79 97 16 61 ĂN LÔ 47 23 32 43 97 16
10/03/2018 06 60 49 94 13 31 46 64 58 85 ĂN LÔ 06 94 13 31 64 85
09/03/2018 23 32 36 63 12 21 57 75 47 74 ĂN LÔ 23 32 63 21 75
08/03/2018 49 94 19 91 89 98 05 50 46 64 ĂN LÔ 19 98 05
07/03/2018 05 50 24 42 07 70 57 75 35 53 ĂN LÔ 05 50X3 24 42 07 35
06/03/2018 37 73 25 52 78 87 26 62 68 86 TRƯỢT
05/03/2018 57 75 05 50 26 62 89 98 01 10 ĂN LÔ 57 75 50 26X2 89 98 01
04/03/2018 09 90 27 72 58 85 37 73 15 51 ĂN LÔ 09 27X2 58X2 85 73 15
03/03/2018 25 52 58 85 39 93 46 64 01 10 ĂN LÔ 52X2 58 85 39 64
02/03/2018 39 93 26 62 19 91 67 76 09 90 ĂN LÔ 39 26X2 19 76 09
01/03/2018 12 21 34 43 19 91 37 73 04 40 ĂN LÔ 12X2 43 91 73 04
28/02/2018 13 31 28 82 06 60 78 87 57 75 ĂN LÔ 13 82 60 78 87X3 57
27/02/2018 03 30 23 32 17 71 48 84 35 53 ĂN LÔ 03 23 32 71 84X2 53
26/02/2018 18 81 49 94 24 42 16 61 04 40 ĂN LÔ 18 81 94 24 42 04 40
25/02/2018 03 30 14 41 58 85 37 73 78 87 ĂN LÔ 03 30 41 58 85 87
24/02/2018 02 20 57 75 19 91 39 93 05 50 ĂN LÔ 20X2 57 19 93 50
23/02/2018 12 21 28 82 16 61 56 65 08 80 ĂN LÔ 21 82 16 56 80
22/02/2018 01 10 47 74 23 32 59 95 02 20 ĂN LÔ 10 47 23 59 95 20
21/02/2018 24 42 57 75 48 84 17 71 06 60 ĂN LÔ 42 57 75 48 17 06
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 08 80 23 32 36 63 57 75 78 87 ĂN LÔ 80 23X2 63 57 78 87
12/02/2018 13 31 02 20 58 85 05 50 35 53 ĂN LÔ 13 02X2 58 85 50 35
11/02/2018 67 76 12 21 18 81 35 53 05 50 ĂN LÔ 67 76 12 21 81 53 05
10/02/2018 16 61 37 73 02 20 24 42 04 40 ĂN LÔ 16 73 02 42 04 40
09/02/2018 01 10 49 94 47 74 24 42 18 81 ĂN LÔ 01 94X2 42 81
08/02/2018 07 70 26 62 48 84 14 41 89 98 ĂN LÔ 70 26 62 48 41 98
07/02/2018 25 52 46 64 17 71 47 74 12 21 ĂN LÔ 25 52 64 17 12
06/02/2018 06 60 15 51 37 73 13 31 59 95 ĂN LÔ 60 51 37 73 13 95
05/02/2018 12 21 04 40 68 86 35 53 07 70 ĂN LÔ 12 04X2 86 53 07
04/02/2018 09 90 25 52 67 76 39 93 18 81 ĂN LÔ 09 90 25 67 93
03/02/2018 23 32 04 40 49 94 58 85 34 43 ĂN LÔ 23 04 40 49 85 34
02/02/2018 05 50 16 61 48 84 68 86 34 43 ĂN LÔ 05 16 48 68 86
01/02/2018 36 63 04 40 17 71 38 83 19 91 ĂN LÔ 36 04 40 17 71 83 91

Bạn là người chơi DÀN ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê . Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

DÀN ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:1.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 2 SỐ VÍP MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 2 SỐ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 67 56 ĂN ĐỀ 67
26/03/2018 23 32 ĂN ĐỀ 23
25/03/2018 29 42 TRƯỢT
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 69 96 TRƯỢT
15/03/2018 16 61 ĂN ĐỀ 16
14/03/2018 25 52 TRƯỢT
13/03/2018 80 07 ĂN ĐỀ 07
12/03/2018 47 74 TRƯỢT
11/03/2018 49 94 TRƯỢT
10/03/2018 38 83 TRƯỢT
09/03/2018 23 32 ĂN ĐỀ 23
08/03/2018 89 98 ĂN ĐỀ 98
07/03/2018 93 83 ĂN ĐỀ 83
06/03/2018 36 63 TRƯỢT
05/03/2018 26 62 TRƯỢT
04/03/2018 27 72 TRƯỢT
03/03/2018 89 98 TRƯỢT
02/03/2018 09 90 TRƯỢT
01/03/2018 28 82 ĂN ĐỀ 28
28/02/2018 97 57 ĂN ĐỀ 57
27/02/2018 48 84 TRƯỢT
26/02/2018 49 94 TRƯỢT
25/02/2018 02 20 TRƯỢT
24/02/2018 15 51 TRƯỢT
23/02/2018 34 43 TRƯỢT
22/02/2018 46 65 ĂN ĐỀ 65
21/02/2018 89 98 TRƯỢT
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 47 74 TRƯỢT
12/02/2018 08 80 TRƯỢT
11/02/2018 69 68 ĂN ĐỀ 68
10/02/2018 17 71 TRƯỢT
09/02/2018 28 82 TRƯỢT
08/02/2018 68 86 TRƯỢT
07/02/2018 45 54 TRƯỢT
06/02/2018 59 95 ĂN ĐỀ 95
05/02/2018 69 96 TRƯỢT
04/02/2018 47 74 TRƯỢT
03/02/2018 04 40 TRƯỢT
02/02/2018 83 73 ĂN ĐỀ 73
01/02/2018 95 50 TRƯỢT

Bạn là người chơi DÀN ĐỀ 5 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê . Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

DÀN ĐỀ 5 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC , ngày, giá:500.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 5 SỐ VÍP MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ*
28/03/2018 Đã chốt số
27/03/2018 67 76 56 65 36 ĂN ĐỀ 67
26/03/2018 23 32 03 30 44 ĂN ĐỀ 23
25/03/2018 29 92 24 42 95 TRƯỢT
24/03/2018 ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
17/03/2018 TẢM NGHỈ BẢO TRÌ
16/03/2018 69 96 79 97 29 TRƯỢT
15/03/2018 16 61 46 64 76 ĂN ĐỀ 16
14/03/2018 25 52 56 65 55 TRƯỢT
13/03/2018 08 80 07 70 98 ĂN ĐỀ 07
12/03/2018 47 74 79 97 66 TRƯỢT
11/03/2018 49 94 19 91 27 TRƯỢT
10/03/2018 38 83 34 43 03 TRƯỢT
09/03/2018 23 32 47 74 33 ĂN ĐỀ 23
08/03/2018 89 98 79 97 99 ĂN ĐỀ 98
07/03/2018 39 93 38 83 89 ĂN ĐỀ 83
06/03/2018 36 63 07 70 61 TRƯỢT
05/03/2018 26 62 57 75 64 TRƯỢT
04/03/2018 27 72 58 85 88 TRƯỢT
03/03/2018 89 98 56 65 78 TRƯỢT
02/03/2018 09 90 38 83 08 TRƯỢT
01/03/2018 28 82 48 84 18 ĂN ĐỀ 28
28/02/2018 79 97 57 75 17 ĂN ĐỀ 57
27/02/2018 48 84 67 76 77 TRƯỢT
26/02/2018 14 41 49 94 38 TRƯỢT
25/02/2018 02 20 16 61 22 TRƯỢT
24/02/2018 15 51 46 64 83 TRƯỢT
23/02/2018 34 43 14 41 55 TRƯỢT
22/02/2018 46 64 56 65 76 ĂN ĐỀ 65
21/02/2018 89 98 49 94 90 TRƯỢT
14/02/2018 NGHỈ TẾT CHÚC MỪNG NĂM MỚI
13/02/2018 47 74 79 97 99 TRƯỢT
12/02/2018 08 80 79 97 89 TRƯỢT
11/02/2018 69 96 68 86 84 ĂN ĐỀ 68
10/02/2018 17 71 28 82 18 TRƯỢT
09/02/2018 28 82 25 52 62 ĂN ĐỀ 25
08/02/2018 68 86 47 74 85 TRƯỢT
07/02/2018 45 54 24 42 75 TRƯỢT
06/02/2018 59 95 45 54 46 ĂN ĐỀ 95
05/02/2018 69 96 39 93 82 TRƯỢT
04/02/2018 47 74 24 42 35 TRƯỢT
03/02/2018 04 40 12 21 02 TRƯỢT
02/02/2018 38 83 37 73 43 ĂN ĐỀ 73
01/02/2018 59 95 05 50 61 TRƯỢT